KONCEPT

KONCEPT - DESIGN - TV STYL A IMAGE

Kreativní studio Pavly Hromkové se specializuje na koncepční řešení vizuálních strategií firemní kultury a tvorby televizní image. Silnou stránkou studia je výrazná kreativa a komunikace, inovativní řešení, proaktivní manažerský přístup a projektové řízení zakázek. Pracujeme systematicky, vytváříme metodické postupy a zaměřujeme se na tvorbu přidaných hodnot projektů. Spolupracujeme s talenty a odborníky v oblasti grafického designu, televizní promotion a architektury. Zajišťujeme tréninkové programy televizních uměleckých profesí.

Vytváříme loga a logotypy, grafické manuály, grafický servis značek, manuály a tréninkové programy televizní image, standardy a vizuální styly vnitřních prostor developerských projektů.